Công ty TNHH Chế Tạo Và Chuyển Giao Công nghệ Miền Bắc

Máy Dán Miệng Cốc

Máy dán miệng cốc tự động ET-Q9 (vỏ inox)

Liên hệ

Máy dán miệng cốc tự động ET-Q9 (vỏ Inox) có chức năng gi...

Xem nhanh
Máy dán miệng cốc dập tay ET-D6

Liên hệ

Máy dán miệng cốc dập tay ET-D6 ra đời như một giải pháp ...

Xem nhanh
Máy dán miệng cốc bán tự động ET-B7

Liên hệ

Máy dán miệng cốc bán tự động ET-B7 sử dụng rất đơn giản ...

Xem nhanh